WALMARK Sp. z o.o. 

ul. Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
Polska

Numer telefonu: +48 32 294 94 58
Numer faksu: +48  32  293 45 74
Adres e-mail: info@walmark.pl

Strona www:  walmark.eu